رژیم کودک

معرفی رژیم کودک

  • رشد کامل قدی و وزنی
  • جلوگیری از بیماری ها
  • جلوگیری از چاقی در سنین بزرگسالی
  • کمک به سالم خواری
  • فعالیت بدنی مناسب
  • کمک به تغیین سبک زندگی سالم در بزرگسالی

مدت زمان دوره

۴ هفته