رژیم کاهش وزن ۳ روزه رایگان

معرفی رژیم کاهش وزن ۳ روزه رایگان

  • مداخلات تفذیه ای بدون ضعف و بی حالی برای مراجع
  • فعالیت های بدنی در حد توان
  • مشاوره روانشناسی
  • تغییر در شیوه و سبک زندگی
  • غذاها و مواد غذایی در دسترس
  • این رژیم مشمول مشاوره نمی باشد.

مدت زمان دوره

۳ روزه رایگان (کد تخفیف vandiet3df را در هنگام تسویه حساب وارد نمایید)

نتیجه مورد نظر

میزان کاهش وزن در هر دوره تا ۳ کیلوگرم