رژیم نوزاد تا قبل از ۱ سالگی

معرفی رژیم نوزاد

  • رشد و تکامل نوزدان و کودکان
  • ویتامین های مورد نیاز کودک
  • غذایهای کمکی

مدت زمان دوره

۴ هفته