رژیم شیردهی

معرفی رژیم شیردهی

  • تغذیه مادر و فرزند در طول شیردهی
  • کاهش وزن در حین شیردهی
  • توصیه ها و مکمل های دوران شیردهی
  • راهکارهای افزایش شیرمادر

مدت زمان دوره

۴ هفته