رژیم افزایش وزن

معرفی رژیم افزایش وزن

  • پروتئین رسانی کافی به فرد لاغر
  • توصیه مکمل های دارای مجوز
  • توصیه های فعالیت بدنی

مدت زمان دوره

۴ هفته

نتیجه مورد نظر

میزان افزایش وزن در هر دوره ۲-۵ کیلوگرم